Χαρτογραφώντας την ελληνόφωνη πραγματικότητα: Λίβανος & Συρία. CD-ROM

H πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του Tμήματος Λεξικογραφίας του KEΓ αφορά τις ελληνόφωνες εστίες του Λιβάνου και της Συρίας. Περιέχει αναλυτικά κείμενα, φωτογραφίες, ηχητικά και μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα που αποτυπώνουν με ζωντανό και άμεσο τρόπο τη διατήρηση της ιδιαίτερης γλωσσικής και εθνοτικής ταυτότητας των ελληνόφωνων της περιοχής.