«Ισχυρές» – «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά ημερίδας)

10,14 με Φ.Π.Α.

Πρακτικά Ημερίδας. Θεσσαλονίκη 1996.
O τόμος περιέχει τις είκοσι εισηγήσεις της επιστημονικής συνάντησης που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Απριλίου 1996 και είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για το ομόθεμο Διεθνές Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από το KEΓ τον Mάρτιο του 1997. H θεματολογία του τόμου καλύπτει θεωρητικά ζητήματα επί του γλωσσικού ηγεμονισμού, διερευνά τις ιστορικές και λειτουργικές σχέσεις έθνους και γλώσσας και προσεγγίζει επιμέρους ζητήματα όπως: η τυποποίηση των εθνικών γλωσσών, η διδακτική των ξένων γλωσσών και η ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επιστημονική συνάντηση που εισάγει συστηματικά στις γλωσσικές σπουδές στην Ελλάδα τους όρους των γλωσσικών πολιτικών και του γλωσσικού ηγεμονισμού.