Ζητήματα Γλωσσικής Αλλαγής – Από την κοινή προς τη Νέα Ελληνική

10,00 με Φ.Π.Α.

Ο τόμος αυτός συμβάλλει στη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας σε μία εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξή της προς τα νέα ελληνικά: την ελληνιστική. Εντάσσεται στη σειρά ανάλογων εκδόσεων του ΚΕΓ που επιχειρούν να αναδείξουν την πολυπλοκότητα του γλωσσικού φαινομένου, μελετώντας το μέσα στην ιστορικότητά του, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους οι οποίες πλαισιώνουν την πορεία και την εξέλιξη της γλώσσας, χωρίς να παραμελεί τις ιδιομορφίες της.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Κωδικός προϊόντος: 000018 Κατηγορίες: , Ετικέτες: ,