Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία: Ελληνικές Πρωτοβουλίες

2,00 με Φ.Π.Α.

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται πέντε κείμενα γάλλων και ελλήνων ειδικών, τα οποία αφενός πραγματεύονται θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την πολυγλωσσία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος της αγγλικής, νέες τεχνολογίες, η θέση και το μέλλον των εθνικών γλωσσών), και αφετέρου περιγράφουν κάποιες από τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της εθνικής γλώσσας και την προώθηση της πολυγλωσσίας.