Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια / Language, society, history: The Balkans

20,00 με Φ.Π.Α.

Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: τα Bαλκάνια. H τριπλή αυτή διαπλοκή είναι ο μόνος θεμιτός –επιστημονικά– δρόμος για τη μελέτη της γλώσσας (Από τον Πρόλογο του Α.-Φ. Χριστίδη στο συνέδριο). Πρόκειται για τα πρακτικά του ομότιτλου διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσε το ΚΕΓ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του ΥΠΕΠΘ το 2001, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup «Anylink» option. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ