Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

0,00

Πρόκειται για δίτομη έκδοση με διπλό στόχο: να διαμορφώσει ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης του εκπαιδευτικού λόγου και, με βάση το πλαίσιο αυτό, να χαρτογραφήσει την κινητικότητα που αναδεικνύεται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μια έντονα μεταβαλλόμενη περίοδο, όπως η σημερινή, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και διεθνές. Σε αντίθεση με τις περισσότερες διεθνείς αναλύσεις σχολικού λόγου, το παρόν βιβλίο εστιάζει στην κατανόηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι από μια διδακτική οπτική γωνία, που σημαίνει ότι οι διαπιστώσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική καθημερινότητα.