ΚΛΙΚ Α1 για παιδιά – Διαδραστικό Βιβλίο (12 μήνες χρήση)

30,00 με Φ.Π.Α.

{Τόμοι Α και Β (ΣΕΤ)} Καινοτόμο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα εφαρμόζοντας τις αρχές τις σύγχρονης διδακτικής Παρακολουθεί τη σειρά εγχειριδίων «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», με βάση τα κοινά ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς για την ελληνομάθεια, που εκπονήθηκαν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την εκμάθηση της ελληνικής ως Β΄/Ξένης Γλώσσας και ενισχύει την αποτελεσματικότητά της. Περιλαμβάνει 557 διαδραστικές ασκήσεις.

12 μήνες χρήση.