ΚΛΙΚ Α1 εφήβωv & ενηλίκων – Διαδραστικό Βιβλίο (12 μήνες χρήση)

17,50 με Φ.Π.Α.

Καινοτόμο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα εφαρμόζοντας τις αρχές τις σύγχρονης διδακτικής Παρακολουθεί τη σειρά εγχειριδίων «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», με βάση τα κοινά ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς για την ελληνομάθεια, που εκπονήθηκαν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την εκμάθηση της ελληνικής ως Β΄/Ξένης Γλώσσας και ενισχύει την αποτελεσματικότητά της. Περιλαμβάνει 508 διαδραστικές ασκήσεις.

12 μήνες χρήση.