Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, τόμ. A΄ (α-κ)

30,43 με Φ.Π.Α.

Α΄ τόμος της αναθεωρημένης επίτομης έκδοσης των τόμων 1-14 (Α-Παραθήκη) του μνημειώδους αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά. Η ταυτόχρονη ηλεκτρονική έκδοση του έργου, προσβάσιμη διά του Ηλεκτρονικού Κόμβου και της Γλωσσικής Πύλης του ΚΕΓ, αποτελεί καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο, που συνεργάζεται με τα άλλα τρία λεξικά του Η/Κ και με ένα Σώμα Αυθεντικών Κειμένων, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για την πολύπλευρη στήριξη του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κωδικός προϊόντος: 000016 Κατηγορίες: , Ετικέτα: