Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, τόμ. Β΄ (λ-παραθήκη)

30,43 με Φ.Π.Α.

Β΄ τόμος της αναθεωρημένης επίτομης έκδοσης των δεκατεσσάρων πρώτων τόμων του μνημειώδους αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά (Λ-Παραθήκη). Η ταυτόχρονη ηλεκτρονική έκδοση του έργου, προσβάσιμη διά της «Πύλης για την Ελληνική γλώσσα» του ΚΕΓ, αποτελεί καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο, που συνεργάζεται με τα άλλα τρία ηλεκτρονικά λεξικά και με ένα σώμα αυθεντικών κειμένων, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για την πολύπλευρη στήριξη του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κωδικός προϊόντος: 000017 Κατηγορίες: , Ετικέτα: