Οι Ελληνικές Σπουδές Στην Ευρώπη

20,00 με Φ.Π.Α.

Ο τόμος αποτελεί συλλογή από 19 δοκίμια διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ανιχνεύει τη γένεση και την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών αρχικά και αργότερα και των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο πανεπιστημιακό τοπίο της Ευρώπης.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ