Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (επανέκδοση)

74,40 με Φ.Π.Α.

Το αυξημένο κύρος αυτής της Ιστορίας προφαίνεται: (α) από τον συλλογικό της χαρακτήρα· (β) από το εύρος και το βάθος της μεθόδου της (η ελληνική γλώσσα περιβάλλεται και διαφωτίζεται από όλα τα κρίσιμα, ιστορικά και επιστημονικά, συμφραζόμενά της)· (γ) από την κριτική της νηφαλιότητα (επιμελώς αποφεύγεται η ιδεολογική μυθοποίηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η αναγνωρισμένη πλέον κλασική σημασία της)· (δ) από την τεκμηριωμένη επιστημοσύνη της (γλωσσολογική αλλά και διεπιστημονική, ούτως ώστε να διαφαίνεται το ανθρωπολογικό υπόβαθρο της γλωσσικής διαδικασίας και επικοινωνίας) (Από τον πρόλογο του Δ.Ν. Μαρωνίτη στην α΄ έκδοση.)

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εξαντλημένο