Η λεξικογραφία της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Γραμματείας. Πρακτικά ημερίδας

10,14 με Φ.Π.Α.

Δημοσιεύονται ανακοινώσεις που έγιναν στην πρώτη Διεθνή Ημερίδα, που οργάνωσε το Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Νοεμβρίου 1997 στη Θεσσαλονίκη.