Η λεξικογραφία της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Γραμματείας. Πρακτικά ημερίδας

10,14 с НДС

Δημοσιεύονται ανακοινώσεις που έγιναν στην πρώτη Διεθνή Ημερίδα, που οργάνωσε το Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Νοεμβρίου 1997 στη Θεσσαλονίκη.