«Ισχυρές» – «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά ημερίδας)

10.14 with V.A.T.

O τόμος περιέχει τις είκοσι εισηγήσεις της επιστημονικής συνάντησης που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Απριλίου 1996 και είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για το ομόθεμο Διεθνές Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από το KEΓ τον Mάρτιο του 1997. Στόχος των εισηγήσεων ήταν να ανιχνεύσουν τον ευρωπαϊκό ορίζοντα στον οποίο προβάλλεται η ελληνική, και να αναδείξουν το πλέγμα αντιθέσεων που αναδύονται, καθώς και τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά διακυβεύματα. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επιστημονική συνάντηση που εισάγει συστηματικά στις γλωσσικές σπουδές στην Ελλάδα τους όρους των γλωσσικών πολιτικών και του γλωσσικού ηγεμονισμού.