Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη

3.00 with V.A.T.

Μικρή συλλογή άρθρων που προσεγγίζουν από διαφορετικές οπτικές το ζήτημα της γλώσσας και των γλωσσών στην Ευρώπη υπό το πρίσμα των γλωσσικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.