Ευρετήριο Ψηφιακών Πόρων και Διδακτικά Σενάρια του ΚΕΓ

Υπενθυμίζεται ότι στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπάρχει αναρτημένο το πολύτιμο ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΚΕΓ.
Επίσης, υπάρχουν τα διδακτικά σενάρια στον δικτυακό τόπο του ΚΕΓ ΠΡΩΤΕΑΣ. (Τα σενάρια καλύπτουν πάνω από το 30% του σχολικού χρόνου.)
Τα δύο αυτά εργαλεία είναι πολύτιμα για τα γλωσσικά μαθήματα όλου του φάσματος της εκπαίδευσης και ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν.