Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για θέματα επιμόρφωσης / κατάρτισης ενηλίκων

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αναφορικά με θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ενηλίκων, θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε το παρακάτω σύντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο (εκτιμώμενη διάρκεια 5΄-10΄).

Ο σύνδεσμος για το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο είναι ο ακόλουθος:https://goo.gl/forms/M1k0IOSMS9jMTbKq2

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 2018.

Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην πραγματοποίηση της έρευνας.