Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 100/1994 (Φ.Ε.Κ. 78 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄), η σύνθεση του Δ.Σ. του ΚΕΓ είναι πενταμελής (πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη).

Η πενταμελής σύνθεση του Δ.Σ. του ΚΕΓ (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 21/21.01.2015, στο οποίο περιλαμβάνεται η Υ.Α. αριθμ. 5667/Ζ1 για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) έχει ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Καζάζης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  2. Αντώνιος Ρεγκάκος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Αιμίλιο Μαυρουδή, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  3. Αικατερίνη Κόικα, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Πληρεξούσιο Υπουργό Β’, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών με αναπληρώτρια τη Βασιλική Ζώτου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
  4. Γεώργιος Γιαννάκης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαγενά, Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  5. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ψυχογιού, ΠΕ02, Σχολική Σύμβουλο, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι πενταετής.