Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, ΤΚ.55132 Καλαμαριά / Θεσσαλονίκη

Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00– 16:00

Επικοινωνία