Ημερίδα Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές (3/5/18)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), διοργανώνει στις 3 Μαΐου 2018 Ημερίδα Εργασίας με θέμα: «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές» . Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), ώρες 10.00-15.00.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εκπροσωπείται από τον επιστημονικό συνεργάτη του, κ. Δημήτρη Κουτσογιάννη (καθηγ. γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ).

Για το πρόγραμμα, βλ. εδώ