Ολοκληρώθηκε το περιβάλλον για την ανάγνωση και μελέτη της Δημώδους Γραμματείας (Από τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης)

Ολοκληρώθηκε το περιβάλλον για την ανάγνωση και μελέτη της Δημώδους Γραμματείας (Από τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης) με τη διαμόρφωση νέων χαρτών που αποτυπώνουν τους τόπους καταγωγής και δράσης των συγγραφέων, αναδεικνύουν τη γεωγραφία της εποχής όπως εμφανίζεται στην πλοκή των αφηγηματικών έργων, παρακολουθούν τη συγγραφική παραγωγή σε σχέση με τα μείζονα ιστορικά γεγονότα της εποχής, και ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τα χειρόγραφα των έργων και τις βιβλιοθήκες όπου απόκεινται. Οι ιστορικές και φιλολογικές πληροφορίες διαμορφώθηκαν από τον φιλόλογο Δημήτρη Κιτσούλη, ενώ η τεχνική υλοποίηση έγινε από τον πληροφορικό Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη.

Επισκεφτείτε τους χάρτες πατώντας εδώ.

Δείτε εδώ ειδικότερα:

Έργα και μείζονα ιστορικά γεγονότα

Συγγραφείς και τόποι

Βιβλιοθήκες και χειρόγραφα

Η γεωγραφία της δράσης