Εγγραφές για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 (παράταση προθεσμίας έως 25/3/18)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί ότι για το έτος 2018 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν ως εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες εξετάσεων:

Α1 Στοιχειώδης Γνώση (για παιδιά 8-12 ετών) Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (πρωί)

Α1 Στοιχειώδης Γνώση (για εφήβους και ενηλίκους) Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (πρωί)

Α2 Βασική Γνώση Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (μεσημέρι)

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (μεσημέρι)

Β1 Μέτρια Γνώση Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (απόγευμα)

Β2 Καλή Γνώση Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 (πρωί)

Γ1 Πολύ Καλή Γνώση Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 (απόγευμα)

Γ2 Άριστη Γνώση Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 (πρωί)

Εξεταστικά κέντρα 2017: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/9

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 παρατείνεται έως τις 25/3/2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Πληροφορίες:

– στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
– στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331542
– στο συνημμένο
– στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification