Επίσκεψη του Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κ. Ι.Ν. Καζάζη, στις Η.Π.Α.

Ομιλία του Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  Ι.Ν. Καζάζη στο Hellenic Society Prometheas της Washington (Hellenic Center Washington DC), στις 27 Ιανουαρίου 2018, για τη Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων με θέμα: The Development of the Greek Language and Lexicography 1800-2000. 

Στο πλαίσιό της, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε παιδιά που διακρίθηκαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ΚΕΓ.

 

28 Ιανουαρίου 2018

Παρουσία του Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κ. Ι.Ν. Καζάζη, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο και Workshop στη διδασκαλία της ελληνικής  και γενικά και ειδικά ως δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας για τους δασκάλους της ελληνικής της περιφέρειας Washington, Virginia, Maryland των ΗΠΑ. Παρουσιάστηκαν και οι πλέον πρόσφατοι ηλεκτρονικοί πόροι που εκπόνησε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το γλωσσικό μάθημα.

 

28 Ιανουαρίου 2018

Σεμινάριο και Workshop στη διδασκαλία της ελληνικής  στην  Washington (ΗΠΑ).