Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το www.greeklanguage.gr σε περίπτωση που εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα.

Η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης.

Σε περίπτωση δικής μας υπαιτιότητας τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.