Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 

Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα
Τ.Κ. 55 132 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

 

Τηλ. Κέντρο: 2313 331 500
Φαξ: 2313 331 502

Τμήματα
Διοικητικής Μέριμνας
: 2313 331 550
Οικονομικής Διαχείρισης: 2313 331 520
Πωλήσεων: 2313 331 555

Λεξικογραφίας: 2313 331 515
Γλωσσολογίας: 2313 331 535
Πιστοπ. Ελληνομάθειας
: 2313 331 540
Λογοτεχνίας: 2313 331 530

 

ΚΕΓ: info@greeklanguage.gr
Πωλήσεις: orders@greeklanguage.gr
Τεχνική Υποστήριξη: support@greeklanguage.gr

Γραφείο Μεσαιωνικού Λεξικού Κριαρά

 

Π.Π. Γερμανού 46
Τ.Κ. 54 621 Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: 2310 267 461
Φαξ: 2310 267 461

 

Γραφείο Αθηνών

 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γραφείο: 0047)
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι Αθήνα

 

Τηλέφωνο: 210 344 23 22
(πληροφορίες: Π. Ανδριοπούλου)