Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής από τον ακόλουθο σύνδεσμο