Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη

3,51 с НДС

Μικρή συλλογή άρθρων που προσεγγίζουν από διαφορετικές οπτικές το ζήτημα της γλώσσας και των γλωσσών στην Ευρώπη υπό το πρίσμα των γλωσσικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.