Υαλουργία αρχαία και μεσαιωνική. Ορολογία, τεχνολογία και τυπολογία. Ελληνοαγγλικό και Αγγλοελληνικό λεξικό — Центр Греческого Языка — Издания

Υαλουργία αρχαία και μεσαιωνική. Ορολογία, τεχνολογία και τυπολογία. Ελληνοαγγλικό και Αγγλοελληνικό λεξικό

10,00 с НДС

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθεί στο σύνολό της η αρχαιογνωστική υαλουργική ορολογία διαχρονικά, καλύπτοντας την περίοδο από την Εποχή του Χαλκού έως και τους μεσαιωνικούς χρόνους.