Θέρμη και Φως – Licht und Wärme: Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη – Centre for the Greek Language – Publications

Θέρμη και Φως – Licht und Wärme: Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη

23.40 with V.A.T.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Α.-Φ. Χριστίδη σαράντα Έλληνες και ξένοι συνάδελφοί του τιμούν τη μνήμη του. Ο Αφιερωματικός Τόμος είναι οργανωμένος θεματικά σε τέσσερις ενότητες που διαλέγονται με τους άξονες του έργου που μας άφησε ο ανήσυχος και πληθωρικός γλωσσολόγος: θεωρία της γλώσσας, ιστορία της ελληνικής, γλώσσα και κοινωνία, διεπιστημονικές συναντήσεις.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. View Sample