Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2

18.14 with V.A.T.

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για το επίπεδο Β2. Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων.