Υαλουργία αρχαία και μεσαιωνική. Ορολογία, τεχνολογία και τυπολογία. Ελληνοαγγλικό και Αγγλοελληνικό λεξικό – Centre for the Greek Language – Publications

Υαλουργία αρχαία και μεσαιωνική. Ορολογία, τεχνολογία και τυπολογία. Ελληνοαγγλικό και Αγγλοελληνικό λεξικό

10.00 with V.A.T.

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθεί στο σύνολό της η αρχαιογνωστική υαλουργική ορολογία διαχρονικά, καλύπτοντας την περίοδο από την Εποχή του Χαλκού έως και τους μεσαιωνικούς χρόνους.

SKU: 000054 Categories: , , Tags: ,