Παρουσιάσεις των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (3-6/5/18)

Το ΚΕΓ συμμετείχε στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση των εκδόσεών του για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος με περιοδικά λόγου και τέχνης της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον απολογισμό της συμμετοχής του ΚΕΓ στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου .