Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση ξενοδοχείου [ΚΩΔ. 54]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή, για τη μίσθωση Ξενοδοχείου (διαμονή–αίθουσες–εξοπλισμός–επισιτιστικά) που θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία της "Συνάντησης Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση".

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 05.05.2010.

Συντάχθηκε 21/04/2010

Έληξε

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών [ΚΩΔ. 54]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για εξεύρεση εταιρείας που θα αναλάβει τη ηλεκτρονική καταγραφή/μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συζητήσεων και ομιλιών κατά τη διάρκεια της "Συνάντησης Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση".

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Δευτέρα 31/05/2010.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Συντάχθηκε 21/04/2010

Έληξε