Εφαρμογή KLIK App

Η εφαρμογή KLIK App είναι μια ψηφιακή εφαρμογή εκμάθησης της ελληνικής, για tablets τύπου Ipad και Android, καθώς και για Mac και για Pc – μια διεθνής καινοτομία για τη γλώσσα μας.

Η εφαρμογή:

  • παρακολουθεί τη σειρά εγχειριδίων «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά»,
  • περιλαμβάνει 2000 διαδραστικές ασκήσεις,
  • επιτρέπει στον μαθητή να εργάζεται με τον δικό του ρυθμό και στους δικούς του χρόνους, άλλοτε μόνος και άλλοτε με την καθοδήγηση του διδάσκοντα,
  • δίνει στατιστικά δεδομένα και ιστορικό επίδοσης,
  • επιτρέπει στον διδάσκοντα να αναπροσαρμόζει την ύλη στα δεδομένα της ατομικής διδασκαλίας αναθέτοντας ασκήσεις με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας,
  • εξοικειώνει τον μαθητή με την τεχνική των Εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.